Linkit

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliiton lakisääteisenä tehtävänä on säännellä ja valvoa asianajotoimintaa. Asianajajaliitto edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajia sekä osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen. Vain Asianajajaliittoon kuuluva lakimies saa käyttää nimikettä asianajaja. 
www.asianajajaliitto.fi