Osaaminen

Toimintamme perustuu kokemukseen, luotettavuuteen, uskottavuuteen, sosiaalisuuteen ja tilannetajuun. Päämiehemme eivät ole juuri leiriä vaihtaneet.

Kysymys on luottamuksesta päämiehen ja asianajajan välillä ja siitä, että asianajaja ymmärtää asian laaja-alaisesti ja erityisesti päämiehen näkökulmasta, tuoden esille todelliset vaihtoehdot ja ratkaisut.

Annamme ennakoivaa ja reaaliaikaista oikeudellista neuvontaa sekä yrityksille että yksityishenkilöille.

Toimimme ulkopuolisina asiantuntijoina, sovittelijoina ja ratkaisijoina yritysten sisäisissä ja ulkoisissa ongelmissa ja riitatilanteissa.

Lukuisat menestyksellisesti hoidetut oikeudenkäynnit mahdollistavat siviili- ja rikosoikeudenkäyntien ja muiden riidanratkaisumenettelyjen hyvän hoitamisen.

Osaamisalueitamme ovat mm.
Yritykset
- ennakoiva ja reaaliaikainen oikeudellinen neuvonta
- oikeudenkäynnit sekä rikos- että siviiliasioissa
- välimies- ja sovintomenettelyt
- yhtiöoikeudelliset asiat
- sopimusoikeus
- rakentaminen ja kiinteistöoikeus
- kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat
- työoikeus
- vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus
- yritysjärjestelyt ja sukupolvenvaihdokset

Yksityishenkilöt
- ennakoiva ja reaaliaikainen oikeudellinen neuvonta
- siviili- ja rikosoikeudenkäynnit
- perunkirjoitukset
- kuolinpesien pesänselvitykset
- perinnönjaot
- testamentit
- avioerot ja ositukset
- lasten elatukseen, asumiseen ja huoltajuuteen liittyvät asiat
- Edunvalvonta-asiat
- Ikääntymisen juridisesta turvasta huolehtiminen

Hoidamme toimeksiantoja suomeksi, englanniksi ja espanjaksi sekä tarvittaessa myös ruotsiksi ja ranskaksi.