Yritys

Asianajaja Tero Puha on perustanut oman toimiston vuonna 1992. Asianajaja Susanna Taskinen työskenteli isänsä Tapani Taskisen perinteikkäässä asianajotoimistossa päätoimisesti vuodesta 2003, kunnes toimistot yhdistettiin vuonna 2006.

Asiakkainamme on yksityishenkilöitä, perheyrityksiä, pk-yrityksiä ja pörssiyhtiöitä. Yrityspuolen päämiestemme toimialoja ovat mm. rakennusala, viestintä ja media, pankki-, rahoitus- ja vakuutustoiminta, liiketoiminta ja palvelualat. Yksityishenkilöiden asioita hoidamme hyvin laaja-alaisesti, joskin testamentit, avioerot, ositukset, pesänselvitykset ja perinnönjaot ovat meille erityisen tuttuja.

Asianajotoimisto Puha & Taskinen Oy toimii Helsingin ydinkeskustassa Vuorikadulla sekä Hyvinkäällä lähellä käräjäoikeutta.

 

   
   


Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri,
Y-tunnus 0884736-1

Arvonlisäverotunniste FI08847361

   
 

REKISTERISELOSTE - Asianajotoimisto Puha & Taskinen Oy:n toimeksiantorekisteri

 
 
 

1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Puha & Taskinen Oy, Vuorikatu 22 A 8, 00100 Helsinki

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Susanna Taskinen
susanna.taskinen@pt-law.fi

 

3. Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Puha & Taskinen Oy:n toimeksiantorekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Asianajotoimisto Puha & Taskinen Oy:n toimeksiantojen ylläpitäminen sekä asiakkaan maksukäyttäytymisen ja työtilausten seuraaminen. Rekisteriä käytetään myös asiakkaan asiakassuhteen hoitamiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin pääasialliset tiedot riippuen onko henkilöasiakas vai yritysasiakas.
- Yritys
- Y-tunnus
- Henkilön nimi
- Sukupuoli
- Henkilön osoitetieto
- Sähköpostiosoite
- Henkilötunnus
- Lainsäädännön edellyttämän toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot
- Toimeksiantoon liittyvät kirjaukset
- Asiakkuuteen liittyvät tiedot
- Maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisena tietolähteenä toimii Asiakas itse.

Tietoja voidaan päivittää myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriotteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Asianajotoimisto Puha & Taskinen Oy:n käytössä.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, sopimuksellinen asia tai palveluntuottaminen henkilölle estä tietojen poistamista.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjällä tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivalla Asianajotoimisto Puha & Taskinen Oy:n henkilöllä on pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Asianajotoimisto Puha & Taskinen Oy:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. Asianajotoimisto Puha & Taskinen Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.